Naše pobočky Kontaktujte nás

O nás

Na základě našich dlouholetých zkušeností s realitním trhem jsme se rozhodli založit realitní společnost
KAM reality, s.r.o..

Naše znalosti a dovednosti Vás bezpečně a v rodinné, přitom profesionální atmosféře provedou nákupem či prodejem nemovitosti.

ETICKÝ KODEX

KAM reality, s.r.o.

  1. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o. vždy poskytuje své služby s odbornou, profesionální a individuální péči, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti realitní kanceláře KAM reality, s.r.o. nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.
  2. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o. hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Realitní kancelář nikdy nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.
  3. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o. nesmí nabízet nemovitosti bez souhlasu přímých vlastníků. Realitní kancelář nabízí vždy pouze aktuální nabídky.
  4. Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran, uzavírá realitní kancelář vždy se svými klienty písemnou smlouvu, aby ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem nebylo pochyb.
  5. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o uvádí při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo uvádění nepravdivých tvrzení je zakázáno.
  6. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. Inzerovaná cena musí být vždy uváděna včetně provize pro realitní kancelář.
  7. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o vybírá zálohy, jistiny a úschovy na zvláštní jistotní účet a nikdy nepoužívá peníze svých klientů pro potřeby provozu kanceláře ani jiným způsobem s nimi nemanipuluje.
  8. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o nevybírá v hotovosti zálohy, jistiny ani úschovy. Ve výjimečných případech je vybrání zálohy v hotovosti možné pouze na základě vystavení písemné smlouvy a daňového dokladu, avšak pouze v sídle provozovny. Po složení částky je každý povinen ji ihned a v plné výši vložit na jistotní účet. Částky převyšující 100tis. Kč se nesmějí vybírat v hotovosti za žádných okolností, pouze vkládat na jistotní účet za přítomnosti klienta.
  9. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytované klientem, a to ani po ukončení spolupráce.
  10. Realitní kancelář KAM reality, s.r.o průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.